On-line poradna


Právní pomoc je možné v jednotlivých případech poskytovat i formou e-mailové komunikace. Jedná se zejména o jednotlivé konzultace, stanoviska nebo vypracování základních právních dokumentů.


Při poskytování těchto služeb je nutné dodržovat následující pravidla:

1. Zájemce formou e-mailu zašle podrobně svůj požadavek spolu s popisem rozhodných skutečností vztahujících se k dané problematice.

2. Po zvážení všech skutečností a případných doplňujících dotazů bude ze strany advokáta stanoven, jednak termín do kdy bude právní pomoc  

    poskytnuta a současně stanoví výši odměny.

3. Klientem bude písemně potvrzena akceptace navrženého termínu a výše odměny a následně zaplacena záloha  na služby ve výši 80 %. 

    Po obdržení zálohové platby bude požadovaná právní služba odeslána na e-mail klienta.

4. Po provedení doplatku odměny bude klientovi vystaven daňový doklad.Adresa:
Purkyňova 10
301 00 Plzeň

Telefon:
+420 377 221 026


E-mail:

sekretariat@akveber.cz


Copyright © 2018 TBO s.r.o.